คำขวัญเมืองนครพนม

คำขวัญเมืองนครพนม

แม่โขงโยงไทย-ลาว เพริดพราวไหลเรือไฟ
เชื่อมใจไทย 10 เผ่า ภูมิลำเนาน่าอยู่ เคียงคู่พระธาตุพนม
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

Tuesday, January 4, 2011

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4
นครพนม -  สกลนคร -  มุกดาหาร
184 / 1 ถนนสุนทรวิจิตร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม  48000
โทร. 042 - 513490 - 1  แฟ็กซ์ 042 - 513492 
IP Phone :  64201
e-mail  :  tatphnom@tat.or.th
www.tatsanuk.com
tatsanuk.blogspot.com


สำนักงาน ททท. นครพนมนี้ ถือเป็นอาคารหน่วยงานของรัฐที่สวยที่สุดในจังหวัดนครพนม
การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นแนว " ย้อนยุค " ให้เข้ากับบรรยากาศเก่าๆบนถนนสุนทรวิจิตร
คิดว่าผู้ออกแบบ  คงจะได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจาก อาคารศาลากลางหลังเก่าด้วย
ด้วยสไตล์และสัดส่วนที่ลงตัว  ทำให้อาคารหลังนี้เป็นที่สะดุดหูตาของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา


เสน่ห์ของอาคารนี้นอกจากหน้าตาดีแล้ว  คงเป็นเรื่องขนาด ที่เหมือนจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็ก
แสดงว่าผู้ออกแบบ น่าจะแม่นในเรื่องสัดส่วน และให้ความสำคัญกับรายละเอียด มาก 
ที่ต้องชมอีกเรื่องก็คือ  การมีพื้นที่จำกัด แต่เนรมิตรงานออกมาได้โอ่อ่าสง่างามภายในสำนักงาน ททท นครพนม


รายนามบุคลากร ททท สำนักงานนครพนม

  นายวิชุกร  กุหลาบศรี          ผอ.ททท.นครพนม
    นางณุกูล  ศิริวงศ์            ผช.ผอ.ททท.นครพนม
       นางศรีสุภรณ์  ชมศรีหาราชพร      พนง.การตลาด 6
นางสาวศศิธร  ขวาไทย       พนง.การตลาด 3
                     นายธีรพงษ์  โคตรวิชัย        ลูกจ้างฯ ทำหน้าที่ พนง.การตลาด
                  นางสาววิไลวรรณ  มังษา      ลูกจ้างโครงการ ข้อมูลข่าวสาร
                นายอัครเดชา  ฮวดคันทะ     ลูกจ้างโครงการ บันทึกข้อมูล


คุณวิชุกร กุหลาบศรี
ผู้อำนวยการ ททท สำนักงานนครพนม คนปัจจุบัน
คุณณุกูล  ศิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท สำนักงานนครพนม

ด้านหลังสำนักงาน ททท นครพนมNo comments:

Post a Comment