คำขวัญเมืองนครพนม

คำขวัญเมืองนครพนม

แม่โขงโยงไทย-ลาว เพริดพราวไหลเรือไฟ
เชื่อมใจไทย 10 เผ่า ภูมิลำเนาน่าอยู่ เคียงคู่พระธาตุพนม
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

Thursday, August 25, 2011

โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว นครพนม Nakhonphanom River View Hotel , Nakhonphanom 48000
โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว
เลขที่ 9  ถนนชยางกูร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000
โทร .  042 - 522333 
Nakhonphanom River View Hotel
Chayangkul road , Nakhonphanom  Thailand  48000
ภาพ  ทางเข้าด้านหน้าโรงแรม  แบบพาโนรามา  360 องศา