คำขวัญเมืองนครพนม

คำขวัญเมืองนครพนม

แม่โขงโยงไทย-ลาว เพริดพราวไหลเรือไฟ
เชื่อมใจไทย 10 เผ่า ภูมิลำเนาน่าอยู่ เคียงคู่พระธาตุพนม
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

Saturday, December 24, 2011

ไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2554ป้ายเชิญชวนให้เที่ยวงาน 
 "  ประเพณีแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขง ตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2554  "


วันที่  23 - 25  กันยายน  2554
ณ  บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง  บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  แห่งที่  3
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนมเริ่มต้นที่  วัดจอมพล  บ้านห้อม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม


ท้ายวัดจอมพลเวทีดนตรีถือเป็นหัวใจของงานรื่นเริงในชนบทงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลอาจสามารถ ประจำปี  2554
บ้านห้อม  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

ขายแมงสะดิ้ง  มาจากสกลนครแมงสะดิ้งทอด
งานแข่งขันเรือยาว ศึกจ้าวลำน้ำโขง  บ้านอาจสามารถ
ใกล้สะพานมิตรภาพ  3  
ทีมเรือแข่งจาก สปป.ลาว  "  เรือบ้านจอมแจ้ง   เมืองท่าแขก  "


คุณวิภา  สัมมะลี
เลขที่  117   บ้านสำราญใต้ หมู่  3  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม
กลุ่มสานกุบบ้านสำราญใต้  ก็มาเชียร์เรือแข่งบ้านสำราญ
ไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลอาจสามารถ ประจำปี  2554