คำขวัญเมืองนครพนม

คำขวัญเมืองนครพนม

แม่โขงโยงไทย-ลาว เพริดพราวไหลเรือไฟ
เชื่อมใจไทย 10 เผ่า ภูมิลำเนาน่าอยู่ เคียงคู่พระธาตุพนม
ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

Wednesday, February 23, 2011

ไปเที่ยวบ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม


บ้านนามูลฮิ้น  อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


ถนนทางหลวง สายนครพนม - สกลนคร
ในละแวกนี้ขึ้นชื่อว่า  มีการสานตระกร้าหวายมากที่สุดของหมู่บ้านจึงตามไปดูว่า  พวกเขาสานตระกร้าหวายยังไง  มีรายได้ดียังไง บ้านนายทวี  ทาตะนาม
เลขที่ 145  หมู่ 9  บ้านนามูลฮิ้น  ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม


บ้านนี้ช่วยกันทำหลายคนทั้งบ้าน จึงมีกำลังผลิตตระกร้าหวายมากที่สุดถัดมาใกลๆเป็นบ้านของยายพาง  เพ็งคำภู  ทำคนเดียว


ยายพาง  เพ็งคำภู  
เลขที่ 70 / 1 หมู่ 9  บ้านนามูลฮิ้น  ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม
สานมากว่า 10 ปีแล้ว  ทำขายพ่อค้าคนกลางใบละ 250 บาทบ้าน นางจันทร์ และ นายอุทัย  ไชยรัตน์
เลขที่  231  หมู่  9 บ้านนามูลฮิ้น  ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม
สองสามีภรรยาช่วยกันสานตระกร้า  ได้เฉลี่ยเดือนละ 20 ใบ
ทั้งสองบ่นให้ฟังว่า  ถ้ามีเงินลงทุนซื้ออาหารซิ้อหวาย  ก็จะทำได้มากกว่านี้


บ้านนี้เจ้าของไปกินข้าวกลางวัน  ก็เลยไม่มีคนอยู่ให้เห็นเห็นตระกร้าเยอะอย่างนี้  แสดงว่าต้องช่วยกันหลายคนอุปกรณ์การประกอบทำตระกร้า


ตระกร้าหวาย ยายถิน  เลขที่ 256  หมู่ 9 บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย


ยายถิน  ไชยโพธิ์  ด้วยฝีมือที่ละเอียดมาก  จึงขายตระกร้าหวายแพงกว่าคนอื่นสานตระกร้าไป  ก็เลี้ยงหลานตัวน้อยไปด้วย  จึงทำให้ผลิตตระกร้าได้น้อย


วัดศรีโสภาพ  ศูนย์รวมของชาวนามูลฮิ้น หมู่ 2 - 9 


ศาลาการเปรียญของวัดศรีโสภาพ
ที่ลานหลังวัด  ปรกติจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆของทางวัด


การเตรียมงานบุญผะเหวดในเดือนหน้า
กำลังสร้างโบสถ " สิม " ใหม่


ต้นโพธิ์ ต้นนี้ใหญ่มาก

วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและไม้ไผ่นามูลฮิ้น
มีสมาชิกประมาณ 20  คน  ทุกวันนี้สานแต่ตระกร้าหวายอย่างเดียวที่ทำการวิสาหกิจชุมชนจักสานหวายและไม้ไผ่นามูลฮิ้น หมู่ 2 - 9 
ตั้งอยู่ในวัดศรีโสภาพ  ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม


ลานใต้ต้นไม้นี้เป็นศูนย์รวมของสมาชิกชาวกลุ่มวิสาหิกจชุมชนจักสานหวายฯนามูลฮิ้นสมาชิกของกลุ่มจักสานฯนามูลฮิ้น  สมัครใจที่จะทำงานใต้ต้นไม้ที่หน้าวัดศรีโสภาพสุดเขตบ้านนามูลฮิ้น